Biobrændsel – træpiller og briketter

Træpiller og briketter fra Bioren er det miljøvenlige valg, da alle produkter er CO2-neutrale.

Vi har alle et behov for opvarmning, men vi har samtidig en mulighed for at vælge en opvarmningsform, som er mest skånsom for miljøet. Bioren er et miljørigtigt valg, da vores biobrændsel ikke efterlader ”C02-fodaftryk”. Hverken vores træpiller og briketter frigiver mere kuldiooxid (C02) ved afbrænding, end træet har optaget under væksten.

 Mindre afhængighed af fossile brændstoffer

Resterne fra træfældning som grene, trætoppe, mindre træer og trædele laver til skovflis, og det anvendes som brændsel af eksempelvis kraftvarmeværker. Selv træstubbe kan man anvende til brænde. Den øgede efterspørgsel på biobrændsel er med til at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer som olie og gas

Bevarer naturens kredsløb

Udvindingen af biobrændsel i skoven sker med stor respekt og hensyn til naturens kredsløb. Ved træfældning sørger vi altid for at efterlade det materiale, som er vigtigt for at opretholde den biologiske balance og mangfoldighed. Efter forbrænding på kraft- og varmeværker bliver asken tilsvarende tilbageført til skoven, så de vigtige næringsstoffer kan indgå i kredsløbet påny.